USŁUGI

Ogólnopolski Zespół Biegłych Sądowych i Rzeczoznawców tworzą Biura Partnerskie w różnych rejonach Polski skupiające biegłych sądowych i rzeczoznawców. Taka struktura pozwala znacznie skrócić czas na kontakt zleceniodawcy z ekspertem.

Zespół świadczy usługi w zakresie związanym z szeroko rozumianą techniką motoryzacyjną, ale nie tylko.

W ramach świadczonych usług wykonujemy:

  • analizy i rekonstrukcje kolizji i wypadków drogowych,
  • badania kryminalistyczne miejsc zdarzeń drogowych,
  • opisy uszkodzeń pojazdów po kolizjach drogowych,
  • analizy kosztów napraw pojazdów przy użyciu systemu AUDATEX lub EUROTAX,
  • wstępne czynności związane z likwidacją szkód na zlecenie ubezpieczycieli,
  • badania pola numerowego pojazdów metodami nieniszczącymi pod kątem ewentualnej ingerencji mechanicznej,
  • badania tarcz tachografów,
  • wyceny pojazdów, maszyn i urządzeń dla różnych podmiotów gospodarczych czy instytucji finansowych,
  • wyceny pojazdów dla potrzeb celnych,
  • analizy i opisy uszkodzeń dla sądów, prokuratury czy urzędów skarbowych.

Przy sporządzaniu opinii i ekspertyz posługujemy się takimi programami komputerowymi jak:
AUDATEX, V-SIM, SLIBAR, TITAN, PHOTORECT, RWD, PLAN czy EUROTAX.
W swojej pracy stosujemy polskie normy techniczne i prawne a także kierujemy się zasadami etyki i normami, jakie obowiązują biegłych sądowych i certyfikowanych rzeczoznawców.
Skupiamy ekspertów, dla których nadrzędnymi normami są niezależność i profesjonalizm w wykonywanej pracy.

Standardem jest podnoszenie przez członków Zespołu swoich kwalifikacji i wiedzy. Uczestniczymy w szkoleniach, sympozjach naukowych związanych z techniką motoryzacyjną, rekonstrukcją kolizji drogowych i problematyką kryminalistyczną. Nawiązujemy współpracę z profesjonalnymi biurami czy ośrodkami rzeczoznawstwa na terenie innych państw Unii Europejskiej.

Nasza oferta współpracy kierowana jest również do banków, firm leasingowych i innych instytucji finansowych, które potrzebują opinii lub wycen na najwyższym poziomie technicznym oraz formalnym. Stąd też każdy ekspert Zespołu posiada stosowne uprawnienia rzeczoznawcze i certyfikaty kompetencyjne a praca Biur Partnerskich jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.