KOORDYNATOR

Piotr Korobczuk

Koordynator Zespołu inż. Piotr Korobczuk

Pracę zespołu organizuje i koordynuje inż. Piotr Korobczuk – inżynier mechanik o specjalności technika samochodowa i ubezpieczenia komunikacyjne.

Poza bezpośrednią praktyką zawodową jako kierowca-mechanik samochodowy jest ekspertem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w zakresie badań wypadków drogowych, biegłym z listy Sądu Okręgowego w Łodzi, Wrocławiu i Piotrkowie Trybunalskim z zakresu analiz i rekonstrukcji wypadków drogowych, wycen oraz naprawy i eksploatacji pojazdów oraz rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich „SIMP” oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Motoryzacyjno- Technicznych SIM-TECH.