93-481 Łódź, ul. Arabska 10;
tel/fax +48 42 6485540;
tel. kom. +48 606 880665
email: poczta@autokor.pl

W wielu sytuacjach życia codziennego, szczególnie w związku z eksploatacją pojazdów, niezbędna jest opinia lub porada osoby odpowiednio wykwalifikowanej, posiadającej stosowne uprawnienia zawodowe.

Ogólnopolski Zespół Biegłych Sądowych i Rzeczoznawców skupia certyfikowanych i licencjonowanych specjalistów z różnych dziedzin związanych z techniką, takich których zakres wiedzy i umiejętności wiąże się z tematyką motoryzacyjną i zdarzeniami drogowymi (np. wiedza z zakresu medycyny, budownictwa dróg, kryminalistyki) jak również z wyceną środków technicznych czy likwidacją szkód komunikacyjnych.

Uszkodzenia, wady pojazdów czy kolizje drogowe to codzienność na rynku motoryzacyjnym. Analiza przebiegu zdarzeń drogowych zgodnie z obowiązującymi kanonami i zasadami w powiązaniu z bezpośrednią praktyką w zakresie napraw pojazdów czy kwalifikacja uszkodzeń do naprawy lub odbudowy pozwala realnie ocenić rozmiar szkody/straty lub określić prawdopodobny przebieg zdarzenia na drodze. Zespół, świadcząc usługi rzeczoznawcze w tym eksperckie w zakresie techniki motoryzacyjnej oparte o analizy kryminalistyczne, jest w stanie wykonać praktycznie każde badania. Korzysta przy tym z pomocy różnych renomowanych jednostek badawczych czy instytucji jak np. Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne.

Profesjonalizm w obsłudze, wysoki poziom techniczny i terminowość to standardy Zespołu. Ponadto jako główne zasady działania przyjęto w nim bezstronność i obiektywizm (nie prowadzimy żadnej działalności związanej np. z odzyskiwaniem odszkodowań). Zespół, realizując zlecenia, gwarantuje zleceniodawcy obsługę na takim poziomie technicznym i merytorycznym, jaki posiada niewiele firm i biur rzeczoznawczych w Polsce.

Koordynator Zespołu inż. Piotr Korobczuk,

biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Łodzi, Wrocławiu i Piotrkowie Trybunalskim * Ekspert Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego (A-118), * rzeczoznawca samochodowy z uprawnieniami SIMP, SIM-TECH, * członek Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych ds. Wypadków Drogowych, * członek Europejskiego Stowarzyszenia Badania I Analiz Wypadków Drogowych- EVU